Drogi przystosowane do ruchu samochodowego

Drogi przystosowane do ruchu samochodowego, a zwłaszcza aut strady, powinny otrzymać szereg połączeń – tras zasilających autostrady w ruch dalekobieżny; jest to warunek sprawnego i racjonalnego wykorzystania dróg magistralnych, które w przeciwnym razie nie będą mogły spełniać swego zadania. W przypadku typowania rekonstrukcji sieci dróg państwowych i dróg lokalnych należy liczyć się tylko z koniecznością ustalenia okresów realizacji zamierzeń zaplanowanych, opartych na hierarchii potrzeb i na możliwościach wykonawczych (materiałowych, finansowych, siły roboczej, mechanizacji robót i transportu oraz na możliwościach organizacyjnych) . W fazie drugiej badań ekonomicznych należy przewidzieć tylko hierarchię potrzeb gospodarczych, ogólnopaństwowych, obronnych itp., możliwości wykonawcze natomiast określa się w fazie trzeciej; wtedy też wprowadza się poprawki do ustalonych w fazie drugiej kierunków i tras, z uwzględnieniem możliwości wykonawczych i organizacyjnych. Jako trasy i odcinki, które przede wszystkim należy uwzględniać do budowy i rekonstrukcji, należy przewidywać a) trasy drogowe przeznaczone do przewozów produkcji rolniczej z zaplecza poszczególnych regionów do stacji kolejowych i przystani; b) trasy drogowe potrzebne do przewożenia produktów ulegających szybkiemu psuciu się z rejonów podmiejskich do wielkich miast i ośrodków przemysłowych. Odcinki tras drogowych stanowiące przerwy w istniejących typach nawierzchni drogowych, np. odcinki gruntowe na trasach mających na całej długości nawierzchnię twardą, odcinki o nawierzchni nie ulepszonej na trasach o nawierzchniach prawie całkowicie ulepszonych itp. Drogi dojazdowe do zakładów przemysłowych, produkcyjnych, wielkich państwowych gospodarstw rolnych, spółdzielni produkcyjnych itp. Trasy i odcinki tras o intensywnym ruchu osobowym i ciężarowym, których nawierzchnie nie są przystosowane do istniejącego natężenia ruchu lub na których warunki higieniczne (kurz) nie pozwalają na rozwój intensywnego ruchu osobowego (drogi turystyczne itp.). Dla wszystkich tras drogowych typowanych do budowy lub przebudowy należy ustalić przewozy dobowe oraz natężenie ruchu zarówno dla chwili obecnej, jak i na ustalony okres perspektywiczny. Materiały studiów i zespołowych badań ekonomicznych obejmują zasięg całego kraju dla dróg ważniejszych (państwowych i częściowo powiatowych) oraz zasięg poszczególnych regionów dla dróg lokalnych kategorie techniczne dróg w tym przypadku nie koniecznie muszą być identyczne z ich klasyfikacją administracyjną. Klasyfikacja gospodarcza, jaka powstaje dla sieci drogowej w wyniku badań ekonomicznych, jest jednak wskazaniem do zmian klasyfikacji administracyjnej i technicznej wskutek zmienionych warunków gospodarczych dla pewnych tras. [hasła pokrewne: grzejniki nowoczesne, rokoko cechy, olx polkowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki nowoczesne olx polkowice rokoko cechy