Koszty utrzymania nawierzchni drogowych

Co się tyczy kosztów utrzymania nawierzchni drogowych, to są one najmniejsze dla nawierzchni ciężkich (dla ruchu ponad 500 tonu/dobę), jednak nie należy nawierzchni tych stosować przy ruchu poniżej optymalnego ze względu na znaczne nakłady inwestycyjne i na niewykorzystanie jej wytrzymałości na ścieralność. Dla obciążenia ruchem poniżej 500 ton/dobę najmniejsze koszty utrzymania otrzymujemy dla nawierzchni tłuczniowej i w tych warunkach powinna ona być stosowana, jeśli nie ma innych przeszkód (np. niehigieniczność tej nawierzchni). Nawierzchnia tego typu jest tania w utrzymaniu i budowie oraz bardzo wytrzymała. Jednak stosowanie jej do ruchu samochodowego jest ograniczone do przypadków wyjątkowych (nawierzchnie prowizorycznej, ze względu na jej nierówność i niszczące działanie na samochód. Według źródeł fachowej literatury radzieckiej podajemy dla porównania wymaganą zdolność pracy poszczególnych typów nawierzchni drogowych. W normalnych warunkach pracy nawierzchni drogowych przekroczenie podanych wartości powoduje konieczność obniżenia szybkości pojazdów samochodowych wskutek niszczenia nawierzchni i jej nierówności, nie oznacza to jednak jeszcze konieczności odnowienia nawierzchni, lecz tylko konieczność stosowania wzmożonego remontu bieżącego. W wyniku analizy opłacalności budowy lub przebudowy trasy drogowej otrzymujemy następujące wskaźniki porównawcze 1. wskaźniki techniczne a) długość drogi w km; b) skrócenie długości drogi w km. c) typy nawierzchni drogowej, odcinkami w km; d) szerokość nawierzchni w m; ej długość odcinków przechodzących przez osiedla w km; 2. wskaźniki ekonomiczne a) praca drogi – przewozy drogowe w tonokilometrach; b) praca drogi – przewozy osobowe w pasażerokilometrach; c) ilość ładunków krótkobieżnych przejmowanych z kolei; d) szybkości podstawowe V w km/godzi e) koszt robót budowy lub przebudowy drogi, całkowity, w zł; f) koszt robót budowy lub przebudowy w zł na 1 km; g)ogólna wartość roczna oszczędności wskutek rekonstrukcji tra- sy drogowej w zł; h) okres amortyzacyjny dla budowy lub przebudowy, w latach. [hasła pokrewne: drotaweryna, jak założyć konto na allegro, allegro kontakt telefoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kontakt telefoniczny drotaweryna jak założyć konto na allegro