Amortyzacja środków inwestycyjnych

Czas potrzebny na amortyzację środków inwestycyjnych określimy ze wzoru Dl = (So – SI) [lat] gdzie Al – nakłady inwestycyjne na początkową budowę drogi; So – całkowity koszt własny 1 samochodokilometra przed budową . (z uwzględnieniem kosztów utrzymania drogi); SI – to samo po wybudowaniu nowej drogi (nowej nawierzchni); Z – średnia roczna intensywność ruchu drogowego . Określenie ilości lat pracy nawierzchni potrzebnych dla amortyzacji nakładów inwestycyjnych można wykreślnie przedstawić jako przecięcie się dwóch krzywych; okres ekonomiczny natomiast określa odcięta odpowiadająca przyrostowi rzędnej A2 Jeżeli okres faktyczny potrzebny do rekonstrukcji nawierzchni przekracza najmniejszy okres ekonomiczny D o D3 lat, to dodatkowe oszczędności, jakie powstaną w czasie eksploatacji nawierzchni drogowej w okresie D3 lat zostaną użyte na potrzeby ogólne gospodarki narodowej. W tym przypadku praca drogi jest jakby źródłem gromadzenia oszczędności do zwiększenia produkcji. Jeżeli natomiast okres faktyczny potrzebny do rekonstrukcji na- wierzchni jest mniejszy niż najmniejszy okres ekonomiczny, to lnie tylko nie będzie oszczędności do wykorzystania na rozszerzenie Produkcji gospodarki ogólnej, lecz odwrotnie, powstanie deficyt w związku z koniecznością wcześniejszej rekonstrukcji drogi. Na pokrycie tego deficytu trzeba będzie korzystać ze środków finansowych pochodzących z innych gałęzi qospodarczych w wysokości Eo = A2 – Ao [zł] Wysokość oszczędności E (opłacalność) określamy nadwyżką sumy oszczędności na wydatkach transportowych i na utrzymanie drogi nad jednorazowym początkowym nakładem na budowę i rekonstrukcję drogi. Im większa jest wartość oszczędności na 1 samochodokilometrze So – SI, tj. im mniejszy jest koszt własny przewozów drogowych po przebudowie drogi, tym większe są oszczędności za okres T lat przy tej samej wysokości nakładów inwestycyjnych. [podobne: drotaweryna, jak założyć konto na allegro, allegro kontakt telefoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kontakt telefoniczny drotaweryna jak założyć konto na allegro