Szybkość ruchu samochodu typowego dla danej trasy

Dla każdego odcinka o tym samym spadku określamy szybkość ruchu samochodu typowego dla danej trasy (dla którego sporządzono wykres charakterystyki dynamicznej). W tym celu prowadzi się proste poziome dla poszczególnych odcinków wykresu oporów ruchu i przedłuża je do przecięcia się z krzywą charakterystyki dynamicznej. Dla wszystkich odcinków, dla których w ten sposób określona szybkość przejazdu przekracza przyjętą dla danej trasy szybkość maksymalną, należy przyjąć do dalszego obliczenia szybkość maksymalną (szybkość podstawową projektu drogowego). Mając w ten sposób określone szybkości przejazdu dla wszystkich odcinków trasy, określamy wielkości i tj. odwrotności szybkości na danym odcinku. Na podstawie wielkości .budujemy dwa wykresy czasu przejazdu w prawej dolnej części rysunku; jedną dla przejazdu tam, np. W kierunku A – B, drugą dla przejazdu z powrotem w kierunku B – A. Obliczając wielkości i i odkładając je na każdym odcinku trasy, otrzymamy wykres schodkowy. Należy obliczyć oczywiście długości zastępcze dla obu kierunków ruchu, tj. tam i z powrotem, ponieważ warunki jazdy mogą być zupełnie różne. Po obliczeniu długości zastępczych dla poszczególnych wariantów porównujemy te długości, obierając jako najbardziej korzystny, ze względu na szybkość ruchu, wariant o długości zastępczej mniejszej. Długość zastępczą ze względu na zużycie materiałów pędnych Długością zastępczą ze względu na zużycie materiałów nazywamy taką długość drogi prostej w poziomie, dla której przy ruchu po niej samochodu przyjętego za typowy, zużycie paliwa jest takie samo, jak dla rzeczywistych warunków na danym odcinku w terenie. Zużycie paliwa określa się zależnie od szybkości ruchu i od .oporu ogólnego ruchu na drodze, korzystając z krzywych charakterystyki ekonomicznej samochodu. W czasie jazdy w dół (ze spadkiem) może zdarzyć się, że f < i, wtedy ruch może odbywać się bez zużycia paliwa pod warunkiem, że kierowca wyłączy silnik. W rzeczywistości kierowca zwalnia pedał przyspiesznika. pozwalając na pracę silnika na wolnych obrotach. W związku z tym dla tego rodzaju spadków przyjmuje się zużycie paliwa Q = Qmin [patrz też: bricoman biała podlaska gazetka, allegro polecony inpost co to, olx gorzów wlkp ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro polecony inpost co to bricoman biała podlaska gazetka olx gorzów wlkp