Do ujecia znacznych ilosci wód gruntowych z wiekszych glebokosci stosuje sie urzadzenia poziome

W celu umożliwienia sprawdzania działania ciągów zbiorczych należy co 50-100 m oraz na załamaniach kierunków wybudować studzienki rewizyjne o średn. 1,2-1,5 m. Jeżeli objętość wody jest znaczna, zamiast ciągów zbiorczych lub przewodów perforowanych należy zastosować przełazowe galerie zbiorcze. Do ujęcia znacznych ilości wód gruntowych z większych głębokości stosuje się urządzenia poziome zakładane na głębokości ok. 20 m, a niekiedy większej. Jeden z systemów, tzw. system Ranneya , stosowany od 1934 r. polega na wykonaniu studni o średnicy ok. 4 m i grubości ścian ok. 0,4 m, zapuszczonej w grunt (najczęściej ok. 20 m poniżej dna rzeki) do głębokości, z której chcemy ująć wodę. Ok. 2 m powyżej dna studni wykonuje się promieniście rozchodzące się poziome przewody zbiorcze, w liczbie 8 do 16, o dług. 50-100 m. Przewody perforowane, wykonane z najlepszej stali, o średn. 200 mm, doprowadzają wadę do studni zbiorczej, skąd jest ona przetłaczana za pomocą pomp na oczyszczalnię lub do sieci. W 1955 r. rozpoczęto dla Warszawy budowę takiego ujęcia na Wiśle, zaś w 1962 r. dla Wrocławia nad rzeką Oławą, jako piątego tego rodzaju w Polsce. Ze względu na wysokie koszty budowa ujęcia systemem Ranneya opłaca się, gdy zachodzi możliwość ujmowania co najmniej 15 000 mś/dn. Zazwyczaj ujmuje się 20 000 do 90 000 mś/dn. [hasła pokrewne: polistyren ekstrudowany xps, grzejniki nowoczesne, allegro polecony inpost co to ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro polecony inpost co to grzejniki nowoczesne polistyren ekstrudowany xps