HISTORYCZNY ROZWOJ MIESZKANIA

1. Warunki ekonomiczne rozwoju mieszkania Dom mieszkalny – ognisko życia rodzinnego i pracy jest podstawowym przejawem działalności budowlanej człowieka we wszystkich epokach. Odzwierciedla on byt, poziom ekonomiczny, kulturalny oraz zwyczaje i ustroje polityczne różnych epok Stopniowy rozwój narzędzi pracy, doświadczenia poprzednich pokoleń i rozwijająca się cywilizacja zmieniały w drodze ewolucji formy domu mieszkalnego, wytwarzając różnorodne kompozycje. W każdej epoce, zależnie od zamożności i warunków społecznych powstaje dalsze zróżnicowanie budownictwa mieszkalnego. W epoce formacji społecznej, zwanej wspólnotą pierwotną, którą można podzielić pod względem sposobu bytowania na okresy: 1) dziki, 2) łowiecki, 3) rybołówstwa, 4) pasterski (koczowniczy) i 5) rolniczy, człowiek budował sobie prymitywne pomieszczenie chroniące go przed zimnem, opadami atmosferycznymi lub nagłą napaścią zwierząt. W okresie dzikim, gdy człowiek nie miał jeszcze żadnych narzędzi i żywił się pokarmem roślinnym lub zwierzęcym przygodnie znalezionym (owoce, jagody, grzyby, jaja ptaków itp.), chronił się on w jaskiniach lub szałasach budowanych z gałęzi drzew, W okresie łowieckim schronieniem staje się ziemianka przykryta żerdziami i listowiem, później chata nadziemna z żerdzi lub kości upolowanych zwierząt, wyplatana łozami lub sitowiem. Rzut takiej chaty miał kształt koła lub elipsy, a dach był stożkowy. Chaty tego rodzaju spotkać można u niektórych dzisiejszych plemion murzyńskich, znajdujących się dotychczas na pierwotnym poziomie cywilizacji. [więcej w: olx końskie, brzoskwinia inka, bricomarche zielona góra batorego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche zielona góra batorego brzoskwinia inka olx końskie