klasycyzm Katarzyny i klasycyzm Aleksandrowski

Klasycyzm rosyjski dzieli się na dwa etapy: klasycyzm Katarzyny i klasycyzm Aleksandrowski. W pierwszym okresie wyczuwa się jeszcze barokowe wpływy w stosowaniu ozdób. Nawiązuje on do form rzymskich i renesansowych. Architektami w tym okresie są: Kwarengi, Bażenow, Starów i Zacharów.Typowymi przykładami budowli: Pałac Taurydzki, Gmach Admiralicji w Leningradzie i dom Paszkowa w Moskwie. W okresie aleksandrowskim panuje początkowo kierunek archaiczno–grecki, później – ozdobny rzymski. Wybitnymi architektami tego okresu byli Stasow i Rossi. Przykładami architektury tego okresu są: Teatr Aleksandrowski, Pałac Michałowski i inne. Klasycyzm w Polsce. W początkowym swym okresie zwano go stylem stanisławowskim , powstał w okresie panowania króla Stanisława Augusta. Pierwsze wpływy francuskie ustąpiły wkrótce miejsca wpływom włoskim, które stworzyły zdecydowanie piękne formy. Wnętrza epoki stanisławowskiej wyróżniają się harmonijnym architektonicznym wyrazem, dalekim od zniewieściałych, buduarowych wnętrz Ludwika XVI. Zbliżone mają w sobie tężyznę baroku, lecz pozbawione są dziwactw. Do najwybitniejszych dzieł klasycyzmu polskiego należą: Kościół Karmelitów i Kościół Ewangelicki w Warszawie, Pałac Łazienkowski w Warszawie, , pałace w Nadolinie i w Jabłonnie, pałac Królikarnia w Warszawie, pałac w Lubostroniu, obserwatorium astronomiczne w Krakowie, Kościół Bernardynów w Warszawie, Teatr Wielki w Warszawie, Gmach Ministerstwa Skarbu, Pałac Mostowskich i Pałac Staszica w Warszawie. Wśród architektów epoki klasycyzmu wymienić należy: Schrogera, Zuga, Merliniego. Karnsetzera, Gucewioza, Zawadzkiego, Aignera, Kubieckiego i Corazziego. W okresie klasycyzmu przebudowane zostały wnętrza zamku królewskiego w Warszawie. [przypisy: klimatyzacja precyzyjna, meble pracowniczne, cechy rokoko]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cechy rokoko systemy do drzwi przesuwnych śląskie tworzenie stron internetowych w sosnowcu