Ładowność samochodów

Na ładowność samochodów mają znaczny wpływ pochylenia ponad 3%. Jednak przy określeniu pochylenia maksymalnego przy trasowaniu obniżenie ładowności nie ma znaczenia, gdyż decyduje w tym przypadku ilość ton ładunku, jaka może być przewieziona w ciągu t godzin, z uwzględnieniem odpowiedniej długości pochyleń (w stosunku do poziomu). Obliczenie obniżenia ładowności należy przeprowadzić dla największego dopuszczalnego na danej trasie wzniesienia. . Według doświadczalnych danych radzieckich optymalne dla ładowności samochodów wzniesienia znajdują się w granicach 4% – 6%; dla pociągów drogowych granice te są znacznie niższe, przy zmniejszeniu bowiem spadków przez wydłużenie trasy ilość ładunków (ton/godz) spada. Zużycie paliw. Zużycie paliwa dla samochodów osobowych i ciężarowych zwiększa się wraz ze wzrostem wzniesień. Zależność ta nie jest jeszcze dostatecznie zbadana, wyniki doświadczeń jednak wykazują, że zwiększenie zużycia paliwa przy jeździe na wzniesieniach dla samochodów osobowych jest nieznaczne. Dla samochodów ciężarowych natomiast należy wziąć pod uwagę dwa przypadki 1) zmniejszenie wzniesienia kosztem zwiększenia robót ziemnych, 2) zmniejszenie wzniesienia kosztem rozwinięcia trasy. W przypadku pierwszym zużycie paliwa zwiększa się ze wzrostem wzniesienia, lecz dodatkowe zużycie nie jest znaczne. W przypadku drugim znaczne wydłużenie trasy, jakie wynika ze zmniejszenia wzniesienia, spowoduje zwiększenie zużycia paliwa. W tym przypadku bardziej racjonalne jest jednak stosowanie większych wzniesień kosztem skrócenia trasy. Jest to ważne również dla czasu przebiegu samochodu. Wpływ promieni łuków poziomych. Zasadnicze znaczenie dla określenia promieni mają kąty a> 10°, ponieważ przy kątach mniejszych ze zwiększeniem promienia dwusieczna zwiększa się tylko, nieznacznie. Promienie łuków poziomych mają wpływ na stosowanie szybkości podstawowej dla określenia elementów trasy. Zależność pomiędzy promieniem łuku a szybkością określa wzór V2 R = 13 g (CP2 + i) [m] , gdzie R – promień łuku, V – szybkość w km/godz, g – przyspieszenie ziemskie w m/sek, CP2 – współczynnik siły poprzecznej (według Iwanowa J2 = 0,16 przy stosowaniu przechyłki J2 = 0,07 bez przechyłki), i – spadek poprzeczny nawierzchni drogowej. Stosując podany wzór, możemy obliczyć dla różnych szybkości V odpowiednie wartości promieni minimalnych dla J2 = 0,16 jak również dla J2 = 0,07 I [więcej w: bricoman gazetka, współczynniki przenikania ciepła, modomania allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman gazetka modomania allegro współczynniki przenikania ciepła