Obszar ciążenia ekonomicznego

Przez pojęcie obszaru ciążenia ekonomicznego (obszaru ciążenia) rozumie się obszar zajęty przez wszystkie źródła ruchu drogowego (zakłady przemysłowe, produkcyjne, miasta, obszary rolnicze i leśne), które mają korzystać z budowanej lub przebudowywanej trasy drogowej. Ustalenie granic obszaru ciążenia jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych prac przy przeprowadzaniu badań i szczegółowych studiów ekonomicznych dla poszczególnych tras. Dla określenia granic obszaru ciążenia należy nanieść na mapę ustalony poprzednio obszar badań ekonomicznych; następnie przez szczegółową analizę źródeł ruchu tego obszaru (zakładów przemysłowych, produkcyjnych itp.) co do ewentualnego korzystania z danej drogi wyeliminować z obszaru badań te źródła ruchu, które nie będą korzystać z drogi. Obszar pozostały będzie obszarem ciążenia. Poważną trudnością, jaką należy zwalczyć przy określeniu obszaru ciążenia dla danej trasy drogowej, jest przeprowadzenie granicy obszaru źródeł ruchu drogowego, które będą korzystały z danej trasy drogowej, oraz źródeł ruchu, .które będą korzystały z trasy sąsiedniej, przebiegającej mniej lub więcej równolegle do badanej. Podobne zadanie będzie dla przypadku, jeżeli mamy linię kolejową również przebiegającą równolegle do trasy drogowej. W tym jednak przypadku nie ma całkowitego odciążenia trasy drogowej od ruchu ciężarów przewożonych przez kolej, gdyż kolej nie dochodzi bezpośrednio do źródła ruchu i ciężary od tego źródła do stacji kolejowej muszą być przewożone po drodze. Droga projektowana będzie drogą wyższej klasy technicznej niż istniejące, jednak należy się liczyć z tym, że drogi istniejące nie przekażą całkowicie swego ruchu, zatrzymując tę jego część, która będzie korzystać z bliż- szych połączeń, ułatwionych przez istniejące drogi lokalne o niższej klasie technicznej. [patrz też: grzejniki nowoczesne, rokoko cechy, olx polkowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki nowoczesne olx polkowice rokoko cechy