Opłacalność budowy lub przebudowy trasy drogowej

Dane o intensywności ruchu osiągnięte w wyniku badań ekonomicznych będą wykorzystane przy projektowaniu drogi do określania typu potrzebnej nawierzchni. Nie należy to już do zadania studiów i badań drogowych, lecz do projektowania typu i konstrukcji nawierzchni drogowej. Celem studiów ekonomicznych jednak w dalszym ciągu będzie udowodnienie, że budowana lub przebudowywana nawierzchnia drogowa będzie opłacalna, tj. że w wyniku budowy lub przebudowy otrzyma się zysk materialny, wobec czego opłaci się sama realizacja inwestycji. Korzyści z budowy nowej drogi tam, gdzie jej dotychczas nie było, a zwłaszcza z przebudowy nawierzchni drogi istniejącej na typ wyższy przy pewnym natężeniu ruchu, są niewątpliwe. Polegają one na polep- szeniu warunków obsługi administracyjnej i kulturalnej ludności i na. rozwoju życia gospodarczego, powstają bowiem nowe zakłady zarówno rolnicze, jak i przemysłowe, zjawisko to nazywamy ogólnie aktywizacją terenu, która zresztą powstaje i rozwija się również w wyniku budowy innych środków komunikacyjnych, np. kolei. Budowa nowej drogi lub przebudowa drogi istniejącej. przyczynia się również do odciążenia linii kolejowych od ładunków krótkobieżnych, dzięki czemu usprawnia się przewozy kolejowe; ponadto unowocześnienie drogi przyczynia się do podniesienia wygody i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszystkie wyszczególnione zalety, wynikające z realizacji inwestycji- drogowych, są oczywiste. W wielu przypadkach skutki przebudowy i budowy nawierzchni drogowych można ująć w toku studiów i badań ekonomicznych. Jednak opłacalność inwestycji drogowych powinniśmy wyrazić w złotych zysku, jaki powstaje w wyniku realizacji tych czy innych zamierzeń. Zysk osiągnięty wskutek budowy i przebudowy nawierzchni drogowych jest nieuchwytny, ponieważ nie jest on notowany, jak to występuje przy wszystkich innych środkach transportu (kolei, transportu wodnego i lotniczego), gdzie sprzedaje się bilety dla podróżnych i pobiera się opłaty za przewóz ładunków. [podobne: klimatyzacja precyzyjna, meble pracowniczne, cechy rokoko ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cechy rokoko systemy do drzwi przesuwnych śląskie tworzenie stron internetowych w sosnowcu