Posts Tagged ‘bricomarche zielona góra batorego’

Poznanie sposobu wzniecania ognia i wytworzenie pierwszych narzedzi z kamienia

Wednesday, September 11th, 2019

Poznanie sposobu wzniecania ognia i wytworzenie pierwszych narzędzi z kamienia, a później z żelaza otworzyły nowe możliwości obróbki materiałów, przede wszystkim drewna, a następnie kamienia. Z czasem drewniane ściany szkieletowe zaczęto wylepiać gliną (Egipt). Obróbka ciosowa drewna zrodziła sztukę ciesielską, w wyniku czego powstają zręby wieńcowe o kształtach czworokątnych, będących zaczątkiem chaty z ogniskiem pośrodku i z otworem w dachu. Równocześnie obróbka drewna powoduje budowę tratew i łodzi, a, w związku z tym rozwija się rybołówstwo na rzekach i jeziorach. Okres wspólnoty pierwotnej jednoczy wysiłki ludzi do zorganizowanego przeciwstawiania się trudnościom i niebezpieczeństwom dla życia. …read more

HISTORYCZNY ROZWOJ MIESZKANIA

Tuesday, September 10th, 2019

1. Warunki ekonomiczne rozwoju mieszkania Dom mieszkalny – ognisko życia rodzinnego i pracy jest podstawowym przejawem działalności budowlanej człowieka we wszystkich epokach. Odzwierciedla on byt, poziom ekonomiczny, kulturalny oraz zwyczaje i ustroje polityczne różnych epok Stopniowy rozwój narzędzi pracy, doświadczenia poprzednich pokoleń i rozwijająca się cywilizacja zmieniały w drodze ewolucji formy domu mieszkalnego, wytwarzając różnorodne kompozycje. W każdej epoce, zależnie od zamożności i warunków społecznych powstaje dalsze zróżnicowanie budownictwa mieszkalnego. W epoce formacji społecznej, zwanej wspólnotą pierwotną, którą można podzielić pod względem sposobu bytowania na okresy: 1) dziki, 2) łowiecki, 3) rybołówstwa, 4) pasterski (koczowniczy) i 5) rolniczy, człowiek budował sobie prymitywne pomieszczenie chroniące go przed zimnem, opadami atmosferycznymi lub nagłą napaścią zwierząt. …read more

okres zycia osiadlego

Tuesday, September 10th, 2019

Oswajanie zwierząt (koni, bawołów, kóz i owiec) daje początek hodowli zwierząt w celu uzyskania mleka i wełny. Zapewnienie zwierzętom pokarmu zmusza człowieka do powrotu na ląd i prowadzenia życia koczowniczego w poszukiwaniu pastwisk. Jest to okres pasterski, który nie sprzyjał rozwojowi budownictwa ze względu na ustawiczną zmianę miejsca postoju. Pasterski tryb życia wytworzył natomiast korzystne warunki do rozmyślań nad zagadką bytu. W okresie tym powstają wierzenia religijne. …read more

budownictwo typu palacowego

Tuesday, September 10th, 2019

Na wyspie Krecie rozwinęło się wspaniale budownictwo typu pałacowego. W Knossos pozostały miny pałacu Minosa z przed 4000 lat. Wokół dużego wewnętrznego dziedzińca rozmieszczone są w kilku kondygnacjach pokoje, sale, podziemne magazyny, piwnice łączone ze sobą Labiryntem korytarzy i schodów. W wielkim nagromadzeniu pomieszczeń brak jest jednak jasności i ogólnej kompozycji. Należy przypuszczać, że pałac wznoszono stopniowo w sposób dowolny, wykorzystując bogatą rzeźbę terenu. …read more

odkrycie miedzi zapoczatkowalo nowa epoke

Tuesday, September 10th, 2019

Przykładem podobnej zabudowy na terenach Polski jest osada bagienna w Biskupinie, pochodząca z okresu około 500 roku przed naszą erą, odkopana i dokładnie zbadana: W rozwoju cywilizacji odkrycia i wynalazki zapoczątkowują poprostu całe epoki. Tak więc odkrycie miedzi zapoczątkowało nową epokę. Pierwsze wyroby miedziane wykonane były przez starożytnych Egipcjan w piątym tysiącleciu p. n. e. …read more

Budownictwo mieszkaniowe w starozytnej Grecji

Tuesday, September 10th, 2019

Typy domu mieszkalnego, zwany megaronem, ustalony przez Hetytów w Małej Azji, zostaje przeniesiony na teren Grecji i stosowany szeroko w okresie archaicznym. Prymitywny początkowo , staje się z czasem coraz staranniej wykończony i nabiera formy architektonicznej . W okresie klasycznym ustala się typ domu mieszkalnego o większej Iiczbie pomieszczeń, którego ośrodkiem staje się wewnętrzny dziedziniec otwarty (bez dachu) oraz przystawiony do dziedzińca podcień kryty, zwany pastadą. Okres starożytny jest okresem ustroju społeczno-niewolniczego. Właściciele niewolników wykorzystywali ich pracę do wznoszenia wszelkiego rodzaju budowli. …read more

Miasta greckie w epoce klasycznej

Monday, September 9th, 2019

Miasta greckie w epoce klasycznej wytyczane były na prostokątnej siatce ulic. Siatkę stanowiły dwa rodzaje ulic prostopadłych do siebie. Ulice szerokości 7,5 m przeważnie kierowane były wzdłuż warstwic, wobec czego miały charakter poziomy. Przecznice szerokości 5,5 m przy dużych spadkach terenu często zamieniały się w schody lub szereg tarasów wzmocnionych murami oporowymi. Często dwie główne ulice prostopadłe do siebie były szersze i stanowiły arterie komunikacyjne. …read more

Architektura i nowoczesne budownictwo – Urban Parasite / Bostjan Gabrijelcic

Thursday, September 5th, 2019

+ 9 Strategia zagospodarowania przestrzennego Słowenii wymaga zagęszczenia miejskiego centrów miast, co otwiera drogę do różnych praktyk, w tym wykorzystania powierzchni poddasza i tarasów na dachu.
Takie podejście daje również możliwość poprawy ich energii i konstrukcji oraz ulepszenia techniczne.
Pasożyta miejskiego.
Kiedyś rehabilitowaliśmy zaniedbany i nieużywany taras starego bloku mieszkalnego, korzystając z sąsiedniego placu budowy.
Wykorzystując trzy dźwigi, wspólny wysiłek ich wysięgników umożliwił nam podniesienie ogromnych metalowych części. …read more

Architektura 21szego wieku : Kampus Center Ewha Univeristy / Dominique Perrault

Wednesday, September 4th, 2019

W kwietniu tego roku Dominique Perrault ukończył ośrodek uniwersytecki na Uniwersytecie Ewha w Seulu w Korei.
Nowa dolina kampusu.
zapewnia zarówno Ewhaianom, jak i przyszłym uczennicom bardzo potrzebną przestrzeń do kontynuowania edukacji i usług dla studentów.
Dalszy opis projektu po przerwie.
Centrum, które rozpoczęło się od konkursu na projekt w 2004 roku, obejmuje standardowe elementy programowe, takie jak sale lekcyjne, biura administracyjne, biblioteki i kafeteria. …read more

Architektura 21szego wieku : The Mad Travelling Fellowship w Chinach

Tuesday, September 3rd, 2019

Udało nam się udostępnić doskonałą okazję dla studentów architektury w Chinach.
The Mad Travelling Fellowship powstał, aby dać młodym studentom architektury w Chinach możliwość zbadania szczególnego aspektu architektury, który wymaga podróży międzynarodowych.
Międzynarodowa podróż da uczniom możliwość odkrycia nowej kultury i stworzy nowe środowisko dla pomysłów.
Więcej informacji o społeczności po przerwie.
Aby być uprawnionym do udziału w tym stażu, wnioskodawca musi być w programie studiów licencjackich lub magisterskich w szkołach architektonicznych w Chinach kontynentalnych, z wyłączeniem tych, którzy mają ukończyć studia do lata 2009 roku. …read more