Posts Tagged ‘deski na podbitkę’

Poznanie sposobu wzniecania ognia i wytworzenie pierwszych narzedzi z kamienia

Tuesday, July 12th, 2016

Poznanie sposobu wzniecania ognia i wytworzenie pierwszych narzędzi z kamienia, a później z żelaza otworzyły nowe możliwości obróbki materiałów, przede wszystkim drewna, a następnie kamienia. Z czasem drewniane ściany szkieletowe zaczęto wylepiać gliną (Egipt). Obróbka ciosowa drewna zrodziła sztukę ciesielską, w wyniku czego powstają zręby wieńcowe o kształtach czworokątnych, będących zaczątkiem chaty z ogniskiem pośrodku i z otworem w dachu. Równocześnie obróbka drewna powoduje budowę tratew i łodzi, a, w związku z tym rozwija się rybołówstwo na rzekach i jeziorach. Okres wspólnoty pierwotnej jednoczy wysiłki ludzi do zorganizowanego przeciwstawiania się trudnościom i niebezpieczeństwom dla życia. Organizacja rodowa i później plemienna stanowią początek gospodarki i budownictwa zbiorowego. W okresie rybołówstwa zaczyna człowiek budować pomieszczenia na wodzie. Powstają osiedla palowe, budowane na środku rzek lub jezior, dające duże zabezpieczenie przed napadami dzikich zwierząt lub wrogich plemion. Osiedla na palach wbijanych w piaszczyste dno, połączone były z lądem długimi, rozbieranymi pomostami. Ściany złożone z pionowo ustawionych bierwion miały jedynie otwory drzwiowe, zasłaniane skórą zwierząt. Były one nakryte dachami dwu- lub cztero-spadowymi, a podłogę miały drewnianą, wzniesioną ponad ziom wody. Tu również na środku izby na kamieniach rozpalano ognisko, a dym wychodził przez dach. Uprawiając obok rybołówstwa również i myślistwo, nauczył się człowiek łowić zwierzynę żywcem, szczególnie gdy podchodziła ona do wodopoju. [hasła pokrewne: deski podłogowe, deska tarasowa modrzew syberyjski, deski na podbitkę ]

HISTORYCZNY ROZWOJ MIESZKANIA

Tuesday, July 12th, 2016

1. Warunki ekonomiczne rozwoju mieszkania Dom mieszkalny – ognisko życia rodzinnego i pracy jest podstawowym przejawem działalności budowlanej człowieka we wszystkich epokach. Odzwierciedla on byt, poziom ekonomiczny, kulturalny oraz zwyczaje i ustroje polityczne różnych epok Stopniowy rozwój narzędzi pracy, doświadczenia poprzednich pokoleń i rozwijająca się cywilizacja zmieniały w drodze ewolucji formy domu mieszkalnego, wytwarzając różnorodne kompozycje. W każdej epoce, zależnie od zamożności i warunków społecznych powstaje dalsze zróżnicowanie budownictwa mieszkalnego. W epoce formacji społecznej, zwanej wspólnotą pierwotną, którą można podzielić pod względem sposobu bytowania na okresy: 1) dziki, 2) łowiecki, 3) rybołówstwa, 4) pasterski (koczowniczy) i 5) rolniczy, człowiek budował sobie prymitywne pomieszczenie chroniące go przed zimnem, opadami atmosferycznymi lub nagłą napaścią zwierząt. W okresie dzikim, gdy człowiek nie miał jeszcze żadnych narzędzi i żywił się pokarmem roślinnym lub zwierzęcym przygodnie znalezionym (owoce, jagody, grzyby, jaja ptaków itp.), chronił się on w jaskiniach lub szałasach budowanych z gałęzi drzew, W okresie łowieckim schronieniem staje się ziemianka przykryta żerdziami i listowiem, później chata nadziemna z żerdzi lub kości upolowanych zwierząt, wyplatana łozami lub sitowiem. Rzut takiej chaty miał kształt koła lub elipsy, a dach był stożkowy. Chaty tego rodzaju spotkać można u niektórych dzisiejszych plemion murzyńskich, znajdujących się dotychczas na pierwotnym poziomie cywilizacji. [więcej w: deski podłogowe, deska tarasowa modrzew syberyjski, deski na podbitkę ]