Posts Tagged ‘Domy drewniane’

Budowa domów z drewna

Friday, February 10th, 2017

projekty-domow-drewnianych,19,viz,2[1]Pojawiają się w Polsce coraz liczniej. Domy drewniane to dla inwestorów możliwość stworzenia sobie przyjaznego miejsca do życia, które będzie koiło nerwy. Także dzięki mniejszym rachunkom za ogrzewanie. Jak przekonują bowiem architekci oraz inżynierowie, domy drewniane wcale nie muszą tracić ciepła bardziej od tych murowanych. Nie są też budynkami o słabej trwałości, co także wymieniane jest wśród głównych wad budownictwa na bazie drewna. Jak wszystko, ma ono swoje zalety i wady. Warto je poznać przed wyborem projektu. Na pewno do pozytywnych cech domów drewnianych należy krótki czas budowy, a cieńsze ściany zapewniają większą powierzchnię użytkową oraz skutecznie chronią przed utratą ciepła. Domy drewniane pozostają zatem ekologiczne oraz zapewniają dobrą atmosferę do życia, chociażby poprzez optymalny poziom wilgotności. Taka budowa obarczona jest jednak szeregiem wyzwań. Pierwszym i pewnie największym jest znalezienie wykonawcy, który zna tajniki budowania z drewna, potrafi dobrać i odpowiednio zabezpieczyć surowiec.

Do ujecia znacznych ilosci wód gruntowych z wiekszych glebokosci stosuje sie urzadzenia poziome

Saturday, July 23rd, 2016

W celu umożliwienia sprawdzania działania ciągów zbiorczych należy co 50-100 m oraz na załamaniach kierunków wybudować studzienki rewizyjne o średn. 1,2-1,5 m. Jeżeli objętość wody jest znaczna, zamiast ciągów zbiorczych lub przewodów perforowanych należy zastosować przełazowe galerie zbiorcze. Do ujęcia znacznych ilości wód gruntowych z większych głębokości stosuje się urządzenia poziome zakładane na głębokości ok. 20 m, a niekiedy większej. Jeden z systemów, tzw. system Ranneya , stosowany od 1934 r. polega na wykonaniu studni o średnicy ok. 4 m i grubości ścian ok. 0,4 m, zapuszczonej w grunt (najczęściej ok. 20 m poniżej dna rzeki) do głębokości, z której chcemy ująć wodę. Ok. 2 m powyżej dna studni wykonuje się promieniście rozchodzące się poziome przewody zbiorcze, w liczbie 8 do 16, o dług. 50-100 m. Przewody perforowane, wykonane z najlepszej stali, o średn. 200 mm, doprowadzają wadę do studni zbiorczej, skąd jest ona przetłaczana za pomocą pomp na oczyszczalnię lub do sieci. W 1955 r. rozpoczęto dla Warszawy budowę takiego ujęcia na Wiśle, zaś w 1962 r. dla Wrocławia nad rzeką Oławą, jako piątego tego rodzaju w Polsce. Ze względu na wysokie koszty budowa ujęcia systemem Ranneya opłaca się, gdy zachodzi możliwość ujmowania co najmniej 15 000 mś/dn. Zazwyczaj ujmuje się 20 000 do 90 000 mś/dn. [hasła pokrewne: Letniskowe domy drewniane, domy drewniane, Podłogi drewniane Warszawa ]