Posts Tagged ‘Domy prefabrykowane’

POSZUKIWANIA I UJECIA WODY

Friday, July 29th, 2016

BADANIA HYDROLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE Ustalenie rozporządzalnych ilości i jakości wód powierzchniowych, jeżeli istnieją odpowiednie materiały z wieloletnich obserwacji meteorologicznych, nie jest związane ,z większymi . trudnościami. Znacznie więcej trudu przysparzają poszukiwania wód podziemnych. Ponieważ wody te w 90010 i więcej służą do zaopatrzenia osiedli wiejskich, przeto w niniejszej pracy zostaną rozważone sposoby takich poszukiwań. Wydajność najczęściej stosowanego ujęcia wód podziemnych (studni) waha się w granicach od części litra do kilkuset l/sek. Jakość wody można określić dopiero po wybudowaniu studni, a wobec znacznie zróżnicowanych wymagań woda może okazać się nieprzydatna do określonego celu, np. do zaopatrzenia danego zakładu przemysłowego bądź też będzie wymagać kosztownego uzdatniania. [więcej w: domy z drewna cena, Domy prefabrykowane, deska elewacyjna ]

wody gruntowe

Tuesday, July 26th, 2016

Często wody gruntowe zawierają dużą domieszkę związków żelaza, np. 10 mg Fe w litrze, a nawet więcej (dopuszczalne 0,3 mg Fe). Zawartość manganu również niekiedy znaczna, np. we Frankfurcie n. Odrą – 1 mgll (dopuszczalne 0,1 mg). Temperatura wód podziemnych jest zbliżona do średniej temperatury powietrza danej miejscowości. Wody ujęte w dużych głębokościach mają temperaturę wyższą, np. z głęb. 1000 m – ok. 30 C. Najczęściej eksploatowane są wodonośne pokłady czwartorzędu (helocen i plejstocen). Dobrymi zbiornikami wody są tu pokłady żwirów i grubych piasków; miernymi drobne piaski (ziarna 0,1-0,2 mm); złymi – drobne piaski pylaste; less i namuły. [patrz też: deski podłogowe, Domy prefabrykowane, deska elewacyjna ]