Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

POSZUKIWANIA I UJECIA WODY

Friday, July 29th, 2016

BADANIA HYDROLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE Ustalenie rozporządzalnych ilości i jakości wód powierzchniowych, jeżeli istnieją odpowiednie materiały z wieloletnich obserwacji meteorologicznych, nie jest związane ,z większymi . trudnościami. Znacznie więcej trudu przysparzają poszukiwania wód podziemnych. Ponieważ wody te w 90010 i więcej służą do zaopatrzenia osiedli wiejskich, przeto w niniejszej pracy zostaną rozważone sposoby takich poszukiwań. Wydajność najczęściej stosowanego ujęcia wód podziemnych (studni) waha się w granicach od części litra do kilkuset l/sek. Jakość wody można określić dopiero po wybudowaniu studni, a wobec znacznie zróżnicowanych wymagań woda może okazać się nieprzydatna do określonego celu, np. do zaopatrzenia danego zakładu przemysłowego bądź też będzie wymagać kosztownego uzdatniania. [więcej w: domy z drewna cena, Domy prefabrykowane, deska elewacyjna ]

Pokrycie studni

Monday, July 18th, 2016

Pokrycie studni powinno być wykonane z płyty betonowej lub innego materiału nieprzepuszczalnego, założonego szczelnie na ocembrowaniu; wystającym co najmniej 0,10 m ponad teren. Ocembrowanie musi się wznosić 1 m nad terenem i kończyć się higienicznym urządzeniem do czerpania wody. Studnię należy zaopatrzyć w szczelne i przylegające do ocembrowania przykrycie z betonu lub innego materiału nieprzepuszczalnego, otwór zaś do czerpania wody powinien być zaopatrzony w pokrywę na zawiasach, przylegającą do pokrycia studni. Niedopuszczalne jest czerpanie wody ze studni naczyniem przynoszonym z domu. Nieraz już bowiem zostały zanotowane wypadki zakażenia wody w studniach, a następnie wybuchu epidemii duru brzusznego, spowodowane użyciem do czerpania wody naczynia zakażonego. [hasła pokrewne: Letniskowe domy drewniane, domy z drewna cena, Podłogi drewniane Warszawa ]