Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Studnie kopane

Thursday, July 21st, 2016

Studnie Studnie kopane. Do zaopatrywania ludności wiejskiej w wodę stosowane są najczęściej ujęcia w postaci studzien. Dobra studnia powinna odpowiadać wymaganiom higieny i zabezpieczać wodę studzienną przed dopływem wody zaskórnej oraz przedostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń. Woda zaskórna jest zazwyczaj zanieczyszczona substancjami organicznymi i może zawierać bakterie chorobotwórcze. Studnie wiejskie znajdują się najczęściej na podwórkach, w pobliżu gnojowni i ustępów. Wprawdzie Rozporządzenie z dnia 21. VII. 61 r. pozwala na budowę studni w od ległości co najmniej 7,5 m od granicy nieruchomości oraz 15 m od dołów ustępowych, gnojowników, śmietników, budynków przeznaczonych dla inwentarza żywego itp. miejsc zanieczyszczonych (przy zabezpieczeniu studni od zalania ściekami i wodami opadowymi), to jednak nie zawsze ta odległość praktycznie jest przestrzegana. [podobne: Domy z drewna, deska tarasowa modrzew syberyjski, Budowa domu ]

W Niecce Wielkopolskiej wystepuja dwa poziomy wodonosne

Thursday, July 14th, 2016

W formacji okresu trzeciorzędowego znaczne ilości wody mogą być uzyskane z piasków lignitowych zalegających na Mazowszu, Kujawach, Pomorzu i Wielkopolsce; z wapieni litotamniowych i oligoceńskich oraz , zielonych piasków glaukonitowych . Pokłady wód w tej formacji odgrywają dużą rolę na nizinie podlasko-mazowieckiej i wielkopolskiej. Rozległa Niecka Mazowiecka zawiera poważne ilości wód artezyjskich. W Niecce Wielkopolskiej występują dwa poziomy wodonośne: górny – w formacji plejstoceńskiej (dyluwium) na pstrych iłach poznańskich, dolny – artezyjski – w piaskach lignitowych, spoczywających na pokładach formacji kredowej. W Niecce Łódzkiej – w pokładach wodonośnych dolnej kredy – woda występuje na głębokościach dochodzących do 800 m (w utworach piaszczystych i piaskowcach); płycej, od 100 m, w wapieniach szczelinowych . [więcej w: deski podłogowe, Domy z drewna, Budowa domu ]