Posts Tagged ‘wilgoć w domu’

Sztuczne wody gruntowe

Thursday, July 28th, 2016

Sztuczne wody gruntowe Woda rzeczna lub nagromadzona w zbiornikach, jeżeli będzie przesiąkać do wybudowanych- opodal brzegu rzeki stawów infiltracyjnych, studni lub poziomych przewodów chłonnych (skąd czerpać się ją będzie do zasilania wodociągów), stanie się tzw. sztuczną wodą gruntową i zatraci w pewnym stopniu własności wody powierzchniowej. Własności sztucznej wody gruntowej zależą od jakości wody rzecznej, rodzaju warstw, przez które ta woda przesiąka, oraz od czasu filtracji. Jakość sztucznej wody gruntowej odpowiada na ogół jakości dobrej, naturalnej wody gruntowej. 5. POSZUKIWANIA I UJĘCIA WODY 5. [podobne: wilgoć w domu, domek narzędziowy, deska tarasowa ]

Zalewanie oraz zacieranie spoin

Monday, July 25th, 2016

Zalewanie oraz zacieranie spoin odbywa się po skończonej budowie studni, aby skutkiem osiadania kręgów nie dopuścić do wytworzenia szczelin. Woda w studniach otwartych musi być zabezpieczona przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi; osiąga się to przez odpowiednie uszczelnienie ocembrowania i zapewnienie odpływu wody powierzchniowej od studni. Rozporządzenie z dn. 21. . VII. 1961 wymaga, aby ściany studni były wykonane na całej wysokości z kręgów betonowych lub innego materiału nieprzepuszczalnego, nie wpływającego ujemnie na jakość wody, a ponadto obłożone z , zewnątrz warstwą gliny, grubą co najmniej 0,15 m i do głębokości 1,5 m, a przy wyższym poziomie wody co najmniej 0,30 m poniżej zwierciadła wody. Powierzchnia terenu w promieniu 1 m dookoła studni powinna być wybrukowana lub utrwalona w inny sposób, ze spadkiem od ocembrowania studni. Dno studni powinno sięgać w głąb do wód gruntowych i powinno być pokryte warstwą co najmniej 0,10 m żwirku lub gruboziarnistego piasku. [hasła pokrewne: Deska Podłogowa, deski elewacyjne, wilgoć w domu ]