POSZUKIWANIA I UJECIA WODY

BADANIA HYDROLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE Ustalenie rozporządzalnych ilości i jakości wód powierzchniowych, jeżeli istnieją odpowiednie materiały z wieloletnich obserwacji meteorologicznych, nie jest związane ,z większymi . trudnościami. Znacznie więcej trudu przysparzają poszukiwania wód podziemnych. Ponieważ wody te w 90010 i więcej służą do zaopatrzenia osiedli wiejskich, przeto w niniejszej pracy zostaną rozważone sposoby takich poszukiwań. Wydajność najczęściej stosowanego ujęcia wód podziemnych (studni) waha się w granicach od części litra do kilkuset l/sek. Jakość wody można określić dopiero po wybudowaniu studni, a wobec znacznie zróżnicowanych wymagań woda może okazać się nieprzydatna do określonego celu, np. do zaopatrzenia danego zakładu przemysłowego bądź też będzie wymagać kosztownego uzdatniania. [więcej w: drotaweryna, rokoko cechy, deska elewacyjna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drotaweryna rokoko cechy deska elewacyjna