Poziom wody w otworach obserwacyjnych

Poziom wody w otworach obserwacyjnych ustali się na wysokości, na której ciśnienie wody równe jest ciśnieniu atmosferycznemu. Pomiar wysokości zwierciadła wody wykonuje się za pomocą łat lub pływaków, bądź też gwizdków lub świetlików studziennych – zależnie od poziomu tego zwierciadła. Obserwacje zwierciadła wody (zazwyczaj co 2 tygodnie) pozwolą na określenie wahań jego poziomu. Poza tym na podstawie pobranych prób gruntu określić należy współczynnik porowatości przekrojowej (rtt). Liczba otworów obserwacyjnych oraz ich położenie zależy od warunków miejscowych. Punkty pomiaru stanu zwierciadła wody gruntowej powinny umożliwić wykreślenie hydroizohips oraz izolinii podłoża nieprzepuszczalnego. Z kolei należy oznaczyć główne kierunki przepływu wód podziemnych oraz obliczyć spadki. Znając wartości k (współczynnik filtracji) wyliczyć można prędkości przepływu oraz sekundową lub dobową ilość wody przepływającej przez 1 m szerokości cieku podziemnego. [więcej w: bricoman gazetka, bricoman biała podlaska gazetka, współczynniki przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bricoman biała podlaska gazetka bricoman gazetka współczynniki przenikania ciepła