Metoda określania opłacalności nawierzchni drogowych

Prof. N. N. Iwanow omawia metodę określania opłacalności nawierzchni drogowych na podstawie ustalania najmniejszego okresu amortyzacyjnego kosztów inwestycyjnych. Istota metody określenia najmniejszego okresu amortyzacyjnego polega na ustaleniu takiego okresu, w ciągu. którego pierwotne wydatki inwestycyjne na budownictwo drogowe po- kryją oszczędności społeczne, powstające w gospodarce narodowej wsku- tek zmniejszenia się kosztów własnych ruchu drogowego i kosztów utrzymania nawierzchni drogowej. Przy stosowaniu tego sposobu określenia rentowności budowy lub przebudowy drogi najmniejszy okres amortyzacyjny dla nawierzchni drogowej (okres opłacalności) stanowi o najbardziej celowym wariancie drogi z punktu widzenia ekonomicznego. Jednak i w tym przypadku należy pamiętać o tym, że ta zasada byłaby celowa, gdyby warianty porównywane po ich wybudowaniu mogły istnieć bez dodatkowych wkładów finansowych w czasie nieokreślonym. Nie bralibyśmy w tym przypadku pod uwagę potrzeby rekonstrukcji nawierzchni pracujących pod wpływem ruchu drogowego. Jednak najważniejszym założeniem ekonomicznego rozwiązania powinna być zasada w procesie rekonstrukcji istniejącego typu nawierzchni w okresie długofalowym, każdym następnym typem nawierzchni powinien być tylko jeden typ najbardziej ekonomiczny. Od pierwszego typu nawierzchni zastosowanego na drodze zależy w dużym stopniu zastosowanie przy dalszej przebudowie nawierzchni typów wyższych, wymaganych w związku ze wzrastającym ruchem. W ten więc sposób metoda określania najmniejszego okresu amortyzacji nakładów nie zawsze może mleć zastosowanie. Prof. N. N. Iwanow proponuje inny sposób, oparty na zasadzie określenia oszczędności społecznych na kosztach transportu i utrzymania drogi w ciągu pewnego okresu, który nazywa okresem ekonomicznym istnienia danego typu nawierzchni do czasu jej rekonstrukcji lub przebudowy. Okres ekonomiczny określa się czasem, w którym gospodarka narodowa może odzyskać nie tylko wydane na inwestycje drogowe środki finansowe, lecz również środki wydane na eksploatację drogi, .a ponadto przez nagromadzenie oszczędności społecznych może osiągnąć środki na następną z kolei rekonstrukcję nawierzchni drogowej. [hasła pokrewne: drotaweryna, jak założyć konto na allegro, allegro kontakt telefoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro kontakt telefoniczny drotaweryna jak założyć konto na allegro