Długość zastępcza

Przeprowadzając obliczenia długości zastępczej ze względu na zużycie paliwa, należy wydzielić osobno wszystkie odcinki o małych promieniach łuków poziomych i odcinki, na których szybkość jest ograniczona z innych powodów. Opierając się na,rzeczywistych szybkościach ruchu, jakie będą możliwe na tych odcinkach, trzeba przeprowadzić dla nich oddzielne obliczenie. Długością zastępczą ze względu na siłę pociągową samochodu nazywamy taką długość drogi prostej, położonej w poziomie, na której silnik samochodu typowego dla danej trasy wykonuje tę samą pracę, jak i w czasie przejazdu rzeczywistego przez badany odcinek drogi w terenie. Długość zastępczą należy obliczyć dla obu kierunków i następnie dla porównania wariantów przyjąć średnią. Jeżeli na drodze mamy ruch samochodów z ładunkiem tylko w jednym kierunku, w kierunku przeciwnym natomiast odbywa się wyłącznie ruch samochodów próżnych to długość zastępczą można liczyć tylko w jednym kierunku, tj. w kierunku ruchu samochodów ładownych. Dla charakterystyki poszczególnych wariantów można również korzystać z tzw. współczynnika zastępczego Charakterystyka wariantu drogi ze względu na siłę pociągową jest korzystna, jeżeli współczynnik a jest jak najmniejszy. Obliczenie długości zastępczej odbywa się w następującym porządku 1) na podstawie danego profilu podłużnego trasy drogi określa się wielkości spadków podłużnych dla odcinków o tych samych spad- kach oraz ich długości (i oraz li); 2) na podstawie zaprojektowanego typu nawierzchni określa się współczynnik oporu f; 3) dla każdego odcinka wzniesienia określa się wielkość f 4) dla każdego odcinka spadku nieszkodliwego określa się wielkość is 5) następnie określa się łączną długość wszystkich odcinków wzniesień, spadków nieszkodliwych i odcinków położonych w poziomie tj L l; Podobnie postępuje się dla kierunku jazdy ,,z powrotem, oblicza się z dwóch długości zastępczych średnią i porównuje się warianty. Pod względem wykorzystania siły pociągowej ten wariant będzie lepszy, dla którego długość zastępcza będzie mniejsza. Podano tu przykłady porównania wariantów pod względem szybkości ruchu pojazdów, zużycia paliwa i pracy siły pociągowej. Są to najważniejsze czynniki jakie mają wpływ na warunki ekonomiczne eksploatacji trasy drogowej. Ze względu na charakter przeznaczenia drogi w wielu przypadkach porównania podanego typu nie wystarczają, trzeba przeprowadzić porównania dodatkowe, na ogół mniej ważne, jednak pozwalające na bardziej dokładne określenie przydatności i warunków przyszłej pracy poszczególnych wariantów. [więcej w: kościół santa maria della salute w wenecji, polistyren ekstrudowany xps, stal bud skoczów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kościół santa maria della salute w wenecji polistyren ekstrudowany xps stal bud skoczów