Charakterystyka ekonomiczna trasy drogowej

Przy określaniu charakterystyki ekonomicznej trasy drogowej należy zdać sobie sprawę, że racjonalne projektowanie drogi polega na tym, aby trasa drogowa odpowiadała wymaganiom ruchu drogowego, jednak bez nadmiernych zapasów. Budowa drogi powinna być możliwa przy najmniej szych wydatkach finansowych, siły roboczej i mechanizmów oraz bez zamrażania środków finansowych. Jednocześnie elementy drogi powinny być projektowane z uwzględnieniem ewentualnej dalszej modernizacji trasy drogowej, niezbędnej w związku ze wzrostem intensywności ruchu. przy całkowitej adaptacji wszystkich wykonanych wcześniej robót. Najpoważniejszym zatem elementem będzie plan trasy drogowej, ponieważ budowa drogi dla warunków technicznych klasy wyższej wymaga znacznie większych wydatków inwestycyjnych niż dla drogi, na której intensywność i wymagana szybkość ruchu są małe. Projektowa- nie natomiast trasy drogowej dla warunków technicznych niższych klas dróg w razie wzrostu szybkości i intensywności ruchu stwarza trudności przy późniejszym unowocześnieniu. Wielkości przewozów drogowych. Studia i badania ekonomiczne opierają się przede wszystkim na określeniu wielkości przewozów drogowych – osobowych i ciężarowych. Wielkości te wymagają określenia ilości oraz kierunków potoków przewozowych dla poszczególnych tras drogowych. Dane otrzymane z zestawienia potoków ładunków służą do określania klasy technicznej drogi, podstawowych jej elementów technicznych, a przede wszystkim do określenia najbardziej odpowiedniego typu nawierzchni. W celu ustalenia wielkości przewozów dla poszczególnych punktów terenowych przewozy dzielimy na ładunki dowożone i wywożone. Zasadę tę stosuje się do poszczególnych punktów będących źródłami ruchu drogowego oraz do poszczególnych regionów jako całości. Dane podstawowe potrzebne do obliczenia przewozów otrzymuje się na podobnych zasadach, jak przy techniczno-ekonomicznej analizie poszczególnych- gałęzi gospodarczych, o czym wspomniano już poprzednio Ładunki, jakie bierze się pod uwagę przy przewozach drogowych dla danej trasy, należy segregować nie tylko według ilości ton przewozów, lecz również według rodzaju, gdyż dla poszczególnych asortymentów istnieje sezonowość przewozów. [podobne: bricoman biała podlaska gazetka, allegro polecony inpost co to, olx gorzów wlkp ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro polecony inpost co to bricoman biała podlaska gazetka olx gorzów wlkp