Przewozy przedsiębiorstw transportowych

Przy transporcie samochodowym można uchwycić tylko tzw. uspołecznioną część transportu, tj. przewozy przedsiębiorstw transportowych (np. PKS). Nieuchwytna natomiast pozostaje znaczna większość transportu drogowego, obejmująca przewozy osobowe i ciężarowe samochodami należącymi do przedsiębiorstw, instytucji, zakładów przemysłowych i osób prywatnych, ponadto przewozy rolnicze wszelkiego rodzaju, przewozy w leśnictwie i wiele innych. Należy pamiętać również o przewozach pojazdami konnymi, stanowiącymi w obecnej chwili wielką ilość przewozów lokalnych wsi. Na podstawie tych rozważań jako najważniejsze osiągnięcia z budowy i przebudowy nawierzchni drogowych, dające zysk gospodarczy, należy wymienić 1) obniżenie kosztów własnych przewozów drogowych, 2) obniżenie kosztów utrzymania nawierzchni drogowych. Zysk osiągnięty z tych dwóch pozycji jest bardzo wielki i wynosi setki milionów złotych rocznie. Jednak nie jest uchwytny, gdyż rozdrobniony jest na miliony użytkowników dróg. Celem badań ekonomicznych jest zatem wykazanie, że taki zysk istnieje i droga pracuje, z czego wynikają bardzo duże korzyści gospodarcze, a przede wszystkim, że nowobudowana nawierzchnia drogowa po pewnym czasie zamortyzuje koszty inwestycji i nawet koszty dalszego unowocześnienia, jeśli okaże się to potrzebne. Okres amortyzacji środków finansowych na budowę lub przebudowę nawierzchni drogowej można określić w sposób następujący (według prof. A. K. Biruli). Okres amortyzacji otrzymamy dzieląc koszty inwestycji drogowych przez wielkość rocznych zysków, otrzymywanych wskutek obniżenia kosztów własnych przewozów i kosztów utrzymania drogi. Jeżeli oznaczymy To – okres amortyzacji wkładów inwestycyjnych, w latach; A – wysokość wkładów inwestycyjnych na budowę lub przebudowę nawierzchni, w złotych na 1 km; 00 – średnia ilość ton ładunku przypadająca na 1 km drogi rocznie; – koszt własny przewozów drogowych (1 tonokilometra) przed budową lub przebudową drogi; Sl – to samo po wykonaniu budowy lub przebudowy nawierzchni drogowej; d – roczny koszt utrzymania 1 km drogi przed wykonaniem budowy lub przebudowy; dl – to samo po wykonaniu budowy lub przebudowy. [więcej w: klimatyzacja precyzyjna, meble pracowniczne, cechy rokoko ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cechy rokoko systemy do drzwi przesuwnych śląskie tworzenie stron internetowych w sosnowcu