Studnie kopane

Studnie Studnie kopane. Do zaopatrywania ludności wiejskiej w wodę stosowane są najczęściej ujęcia w postaci studzien. Dobra studnia powinna odpowiadać wymaganiom higieny i zabezpieczać wodę studzienną przed dopływem wody zaskórnej oraz przedostawaniem się różnego rodzaju zanieczyszczeń. Woda zaskórna jest zazwyczaj zanieczyszczona substancjami organicznymi i może zawierać bakterie chorobotwórcze. Studnie wiejskie znajdują się najczęściej na podwórkach, w pobliżu gnojowni i ustępów. Wprawdzie Rozporządzenie z dnia 21. VII. 61 r. pozwala na budowę studni w od ległości co najmniej 7,5 m od granicy nieruchomości oraz 15 m od dołów ustępowych, gnojowników, śmietników, budynków przeznaczonych dla inwentarza żywego itp. miejsc zanieczyszczonych (przy zabezpieczeniu studni od zalania ściekami i wodami opadowymi), to jednak nie zawsze ta odległość praktycznie jest przestrzegana. [podobne: olx polkowice, brzoskwinia inka, jak założyć konto na allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brzoskwinia inka jak założyć konto na allegro olx polkowice