Typowanie tras i odcinków

Typowanie takich tras i odcinków powinno odbywać się przy uwzględnieniu następujących zasad 1) dla dróg państwowych (o znaczeniu państwowym) trasy i odcinki typowane powinny umożliwić najważniejsze gospodarczo połączenia w skali państwowej, ważne ze względu na rozwój ośrodków gospodarczych, połączenia wielkich centrów administracyjnych, przemysłowych, portowych, rejonów o specjalnym znaczeniu gospodarczym itp., połączenia te powinny przede wszystkim uwzględniać ciążenie wzajemne tych ośrodków oraz ich ciążenie do centralnego ośrodka gospodarczego; dla dróg lokalnych typowane do budowy i przebudowy odcinki powinny umożliwić, połączenia wsi z gromadą i miastem powiatowym, połączenie miast powiatowych. ze sobą i miastami wojewódzkimi itp., 2) dla dróg państwowych należy opracować sieć tras podlegających rekonstrukcji i rozbudowie z wprowadzeniem do tej sieci również. odcinków nowych; sieć taka powinna swoim zasięgiem obejmować całe państwo, uwzględniając tylko połączenia o znaczeniu gospodarczym, ważnym dla całego państwa, i tylko trasy, których obecny stan nie odpowiada istniejącym i przewidywanym warunkom ruchu; dla dróg lokalnych należy opracować sieć tras podlegających rekonstrukcji i rozbudowie dla terenu danego regionu; sieć taka powinna być oparta na sieci tras państwowych i stanowić jej uzupełnienie 3) trasy drogowe typowane jako odcinki do przebudowy lub do budowy, przylegające do granic regionów, powinny mieć swoje przedłużenie w regionie sąsiednim; 4) przy opracowaniu tras przewidzianych do. budowy i przebudowy należy przewidzieć dojazdy do stacji kolejowych, przystani itp., 5) trasy drogowe w rejonach podmiejskich powinny mieć przemyślane połączenia z siecią dróg podmiejskich, ważnych ze względu na zaopatrzenie miast i połączenie osiedli podmiejskich; 6) węzły drogowe powinny w projekcie rekonstrukcji sieci znaleźć odpowiednie rozwiązanie przez przewidywanie budowy dróg okrężnych, usprawniających rozwiązanie ruchu w okolicy danego miasta; [więcej w: grzejniki nowoczesne, rokoko cechy, olx polkowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: grzejniki nowoczesne olx polkowice rokoko cechy