Urzadzenia poziome stosuje sie do ujecia wody

Urządzenia poziome stosuje się do ujęcia wody z sąsiadujących ze sobą małych źródeł oraz do ujęcia płytkich wód gruntowych, przy małej miąższości warstw wodonośnych. W pierwszym przypadku zakłada się przewody kamionkowe, betonowe lub żeliwne perforowane w obrębie występowania wody źródlanej; w drugim – ciągi zbiorcze (dreny). W celu zabezpieczenia wody ujmowanej za pomocą drenów przed napływem drobnych cząstek gruntu należy dreny zabezpieczyć warstwą materiału filtrującego (żwiru i piasku) o grub: 0,50 ni . Podobnie zabezpiecza się rury perforowane . Głębokość założenia ciągów zbiorczych powinna wynosić co najmniej 2,0 m, lepiej 4- 5 m. Napełnienie przewodów powinno zawierać się w granicach 0,1-0,4 średnicy. Ujęcie wód należy zaprojektować tak, aby prędkość L mocą ciągów zbiorczych przepływu wynosiła 0,5-0,8 misek. [przypisy: współczynniki przenikania ciepła, jak założyć konto na allegro, polistyren ekstrudowany xps ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak założyć konto na allegro polistyren ekstrudowany xps współczynniki przenikania ciepła