Urzadzenia poziome

Urządzenia poziome Natężenie przepływu zależy m. in. od położenia zwierciadła wody: poziomego, wzgl. nachylonego – w przekroju prostopadłym do kierunku ciągu zbiorczego. Jeżeli zwierciadło wody jest równoległe do spągu warstwy nieprzepuszczalnej, na której ułożono ciąg zbiorczy, tj. J = i, wówczas q = kiH. Oznaczenia: k współczynnik filtracji, misek, H głębokość. warstwy wodonośnej liczona od poziomu dna ciągu zbiorczego, m, h głębokość wody w ciągu. zbiorczym, m, R zasięg depresji obliczony według wzoru Sichardta R = 300S1/k m depresja s = H,- h m. Jeżeli woda gruntowa płynie zgodnie z• kierunkiem ciągu zbiorczego, lub gdy ciąg ten został ułożony w terenie, w którym położenie zwierciadła wody jest poziome i wody dopływają z obu stron do ciągu, należy stosować wzór pierwszy. Wówczas obliczone q m3/sek należy podwoić. [przypisy: kościół santa maria della salute w wenecji, rokoko cechy, brzoskwinia inka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: brzoskwinia inka kościół santa maria della salute w wenecji rokoko cechy