wody gruntowe

Często wody gruntowe zawierają dużą domieszkę związków żelaza, np. 10 mg Fe w litrze, a nawet więcej (dopuszczalne 0,3 mg Fe). Zawartość manganu również niekiedy znaczna, np. we Frankfurcie n. Odrą – 1 mgll (dopuszczalne 0,1 mg). Temperatura wód podziemnych jest zbliżona do średniej temperatury powietrza danej miejscowości. Wody ujęte w dużych głębokościach mają temperaturę wyższą, np. z głęb. 1000 m – ok. 30 C. Najczęściej eksploatowane są wodonośne pokłady czwartorzędu (helocen i plejstocen). Dobrymi zbiornikami wody są tu pokłady żwirów i grubych piasków; miernymi drobne piaski (ziarna 0,1-0,2 mm); złymi – drobne piaski pylaste; less i namuły. [patrz też: olx końskie, rokoko cechy, deska elewacyjna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx końskie rokoko cechy deska elewacyjna